Strömlinjeforma er utveckling och ta kontroll

Taipuvas ambition är att göra verklighet av bättre arbetssätt. Vi är experter på metodik i områden såsom produktutveckling och projektledning – kombinerat med gedigen förståelse för industrispecifika utmaningar och kunskap om digitala verktyg. Vår expertis gör er utvecklingsprocess mer effektiv och förutsägbar – snabbt och på permanent basis.

“Jag vill att våra kunder ska bli bättre på det de gör – jag säljer idén om att det finns ett smartare sätt att arbeta”

Även om Tord Ringenhall är VD på Taipuva ser han sig själv som säljare och en möjliggörare. Han vill att Taipuva ska vara en självklar partner, och fokusera på att göra det kunden behöver, inte det de ber om. Målet är att kunderna ska bli bättre på det de gör, få kunskaper och utveckla sin förmåga att jobba strukturerat. Kunderna är från väldigt olika branscher men har en sak gemensamt: strukturen i information.

Gör er redo för IVDR

För sex år sedan beslutade EU att införa en ny lagstiftning avsedd att säkerställa kvaliteten på medicinsk utrustning, så kallad in vitro-diagnostik (IVDR), det vill säga produkter som behövs för att undersöka prover från människokroppen. Fördelarna är tydliga; nämligen att skapa större kontroll över säkerhet och prestanda hos produkter som ska säkerställa en hög skyddsnivå för folkhälsan, patienter och användare. Men den nya lagen kommer också att innebära stora utmaningar för medtech-bolag.

Systems Engineering

Vi hjälper er omvandla behov till lösningar med hjälp av principerna inom Systems Engineering. Denna kraftfulla intersektionella metod skapar den bästa möjliga lösningen på alla utvecklingsproblem.

Health tech

Med vår övergripande lösning kommer ni att reducera time-to-market, säkra regulatorisk efterlevnad och hantera risker. När kvalitet spelar roll är hundra procent automatisk spårbarhet din bästa vän.

Digitala lösningar

Implementera effektivitet och klarhet i ert vardagliga arbete och lansera era produkter på marknaden snabbare.

Website Design: Bermuda