Långtidspartner för konkreta lösningar

Avancerade metoder kräver avancerade verktyg – och vice versa. Med rätt lösningar åtager ni er att förbättra Samarbete, Spårbarhet, Transparens och Kvalitet. Ni får komplett service från Taipuva, inklusive uppstart, processutveckling, administration och hosting.

Företag såsom Scania, Valmet, Thermofisher med flera litar på att vi hjälper dem implementera digitala lösningar som gör deras dagliga arbete mer effektivt. 

Polarion – ta kontroll

Få ett övergripande perspektiv, spårbarhet och transparens på all produktutveckling och projektinformation. Allting formas kring det som byggs samtidigt som man skyddar integritet och efterlevnad.

 

De passade oss perfekt

År 2010 behövde Danfoss Drives besvara en avgörande fråga: Kan produktutvecklare från tre olika kontinenter arbeta tillsammans på ett effektivt sätt? Med Polarions ALM Solution och Taipuvas konsulttjänst byggde de ett helt nytt sätt att samarbeta.

Website Design: Bermuda