Danfoss

År 2010 behövde Danfoss Drives besvara en viktig fråga: Kan
produktutvecklare från tre olika kontinenter arbeta tillsammans på
ett effektivt sätt?
Med hjälp av Taipuva byggde de ett helt nytt sätt att samarbeta på.
With Taipuva they built a whole new way to collaborate.

Boule

Smidig implementering hjälper Boule sätta nya standarder
när man utvecklar en ny plattform för blodvärdestester

Envirotainer

Taipuva helps Envirotainer deliver “cool drugs” for its customers – with full traceability for both users and developers

Planmeca

I syfte att dela professionell kunskap gällande användandet av Polarion ALM inom industrin för medicinska redskap bad vi de anställda på Planmeca att dela med sig av sina tankar kring våra lösningar.

Innokas Medical

Läs om hur Innokas Medical fick “Betydande förbättringar inom effektivitet, upp till 80 %” efter att ha börjat samarbeta med Taipuva!

Uneeg Medical

År 2018 insåg UNEEG Medical utmaningen de hade när det gällde att kontrollera de hundratals designdokument de hade per produkt. De bestämde sig för att förlita sig på Taipuva och Polarion-verktyget för att hjälpa dem överkomma denna utmaning.

Website Design: Bermuda