envirotainer

”Det faktum att vi kunde uppnå detta med ett verktyg som i stort sett betalar sig själv är en extra bonus.”

Inom läkemedelsbranschen kan det innebära skillnad mellan liv och död att se till att rätt förhållanden bibehålls genom hela leveranskedjan. Många läkemedels effektivitet är starkt beroende av att produkten lagras och transporteras vid rätt kalla temperaturer. Ibland spelar också saker som jämn luftfuktighet och andra faktorer in.

För att säkerställa att sjukhus, apotek och patienter kan vara säkra på att de läkemedel de har tagit emot från tillverkaren för att fylla sitt läkande syfte, krävs specifika logistiklösningar. Envirotainer är globalt marknadsledande inom säkra kylkedjelösningar för flygtransporter av läkemedel. Företaget har utvecklat en rad avancerade transport- och logistiklösningar som är utrustade med klimatkontrollsystem samt en uppsättning med spår- och loggningsverktyg för att tillhandahålla en verifierbar obruten kylkedja för läkemedel.

Delivery of 8,6 million doses of Covid 19 vaccine on February 2nd 2021. Photo: Governo do Estado de SP https://www.flickr.com/photos/governosp/50903252121/in/album-72157718138496766/


När Envirotainer började utveckla sin senaste generation av fraktcontaintrar tog det inte lång tid innan Taipuva och Polarion kom in i bilden.

“Jag insåg snabbt att vi behövde uppgradera vår dokumentationsstruktur och processverktyg. Vi rör oss i en värld som kombinerar två av de hårdast styrda branscherna i världen – luftfart och läkemedel – och specifikationerna blir allt striktare. Det innebar att våra metoder för verifiering och testning, och hur de dokumenteras, måste vara enastående. Jag hade varit i kontakt med några av Taipuvas medarbetare tidigare och deras grepp på livscykelhantering för applikationer verkade passa perfekt för våra behov.”

Envirotainer sysselsätter cirka 40 ingenjörer inom R&D, samt mellan 25-30 konsulter på regelbunden basis.

“Med stora projekt som involverar många olika team och specialister, ökar behovet av kommunikation och dokumentation exponentiellt. Vårt huvudsakliga mål med att involvera Taipuva och Polarion var dels att säkerställa högsta möjliga kvalitet i vår nya generation av produkter samt att minska riskerna så mycket som möjligt i alla led. Därför låg aspekter som spårbarhet och verifiering högt i våra prioriteringar. Initialt tittade vi på att ställa krav på systemnivå, men gradvis gick vi mer detaljerat in och fokuserade på kundnivå och därefter på komponentnivå. Personligen tror jag också att fokus på testning och verifiering på kravnivå, snarare än att testa ett helt dokument, förenklar test- och verifieringsprocessen avsevärt.

En lösning som betalar sig själv

Driftsättningen av Taipuva och Polarion resulterade i bevisade förbättringar i den operativa effektiviteten. Envirotainer uppskattar att det nya verktyget sparade tid motsvarande två årsverk med projektadministrationstid, vilket mer än täckte kostnaden för det nya verktyget.

“För oss låg mer fokus på förbättringarna kring verifiering, kvalitet och riskminimering snarare än på potentiella kostnadsbesparingar. Vårt gamla system var i princip helt manuellt, med dokument i Word och Excel, och uppenbarligen inte optimalt för de nivåer av verifiering och spårbarhet som vi var ute efter. Det faktum att vi kunde uppnå detta med ett verktyg som i stort sett betalar sig själv är en extra bonus. Vi kommer också addera fler moduler och då är Risk Management näst på tur.

Tre lärdomar

Dan Mattsson tror att det finns några viktiga framgångsfaktorer i att arbeta med Taipuva för att implementera ett system som Polarion. Detta är hans tre viktigaste lärdomar:

1.Försök inte göra allt på en gång. Introducera verktygen och deras omfattning gradvis, så att projektgruppen blir bekant med verktygen och kan se nya möjligheter och sätt att arbeta smartare. 

2. Sätt upp tydliga och realistiska mål. Du kan förvänta dig att de nya verktygen skapar fördelar inom många områden och det hjälper därför att vara tydlig med var dina prioriteringar ligger och hur dessa kommer att utvärderas. Samtidigt bör du också vara realistisk när det gäller inlärningskurvan för implementeringen och hur detta påverkar vilken typ av mål du anger och på vilka nivåer.

3. Avsätt tid för intern förberedelse och acceptans. När vi började arbeta med Taipuva, fanns det ett lågt stöd för detta inom Envirotainer. Men i takt med att projektet fortskred och allt fler medarbetare såg fördelarna och hur det hjälpte vårt arbete att bli bättre och mer produktivt så växte entusiasmen. Det tar tid att implementera nya sätt att arbeta på, men när de väl sätter sig så växer påverkan varje dag.

Dan Mattsson, head of technical product management på Envirotainer
Website Design: Bermuda