DSC7235

Andrea Lundkvists resa med Polarion började på företaget Boule Medical som student på KTH. Under sin första dag på Boule fick hon en introduktion till Polarion från Taipuva, och trots att hon var ny inom området kunde hon rätt fort greppa plattformens finesser och inse dess potential i att förbättra arbetet med projektledning, rejält. 

Nya möjligheter och fördjupat intresse för Polarion

I takt med att Andreas karriär fortskred växte även hennes intresse för Polarion, vilket så småningom ledde henne att driva dess implementering inom Boule Medical. Genom ett nära samarbete med Taipuva-teamet säkerställde hon en smidig övergång för alla berörda parter i projektet.

– Vi började med att sätta upp kravhantering och säkerställa att det fungerade bra för användarna. Sedan tog vi oss steg för steg genom verifiering, validering och riskhantering för att hålla det enkelt för användarna. Med tanke på det strikt aregelverket inom medicinteknikindustrin granskade vi noggrant programvaran för specifika ändamål.

Efter sin tid på Boule Medical övergick Andrea till en roll som konsult inom kvalitets- och regelsäkring inom medicinteknikindustrin.

DSC6826

– Under denna tid fick jag möjlighet att arbeta med IVD-medicinska enheter och kombinationsprodukter, vilket gav mig insikter i olika företags processer och dokumentationskrav. För även om alla måste följa regelverk finns det olika tillvägagångssätt för implementeringen.

Vikten av samarbete

Andreas väg förde henne till Taipuva, där hon arbetar som ALM-konsult och för närvarande deltar i projekt med Trafikförvaltningen i Stockholm, även känt som SL. Med 200 användare och tre Polarion-superanvändare, upplever SL en stadig tillväxt. Varje projekt i Polarion får en administratör för att hantera mindre justeringar och användarhantering. När det gäller detta betonar Andrea vikten av samarbete. 

– Vi håller användargruppsmöten för att diskutera både Polarion-framsteg och identifiera områden för förbättring. Det kräver en dedikerad grupp med alla nödvändiga resurser.

Utöver detta diskuterade Andrea läkemedelsindustrins övergång till digitala verktyg för spårbarhet och dokumentation och förutspådde en liknande trend inom medicintekniksektorn. Hon betonade den ökande betydelsen av kunskap och spårbarhet inom branschen och nämnde det ökade fokuset på riskhantering enligt de nya EU-förordningarna. Eftersom dokumentation tar upp en betydande del av utvecklingstiden blir effektiv hantering av krav, risker och spårbarhet avgörande.

Att granska processer tidigt i projektplaneringen

Under den efterföljande frågestunden ställde en deltagare frågan om vikten av att anpassa arbetsflöden till verktygsdesignen jämfört med att skapa anpassade arbetsflöden. Andrea betonade hur viktigt det är att anpassa befintliga processer för att passa verktygens funktionalitet för optimal användarvänlighet och effektivitet. Hon påpekade att Polarion har olika användningsområden på SL, från kravhantering vid tunnelbaneutveckling till övervakning av befintliga turer för smidig drift. Hon avslutade med ett viktigt påstående:

DSC7256

– Att ha en projektplan kan öka tempot, men när man tar in nya verktyg som Polarion får man ofta anledning att granska och förbättra arbetssätt. Därför är det viktigt att redan i början av projektplaneringen gå igenom processer för att säkerställa att de är anpassade för verktyget. Detta kan göra införandet och användningen av Polarion mer effektiv.

Website Design: Bermuda