”Det handlar om att förstå hur världen fungerar och utnyttja det till sin fördel”

Digitaliseringen och övergången till smarta, uppkopplade system innebär fantastiska möjligheter men också stora utmaningar. Ola Larses vet. Som Taipuvas expert på system engineering hjälper han dagligen organisationer till ett effektivt systemarbete. Något som kräver erfarenhet, utbildning och en doktorsexamen. Och aningen överraskande: ett intresse för brädspel.    

Idag finns det ingen bransch där man inte funderat på hur övergången till smarta, uppkopplade system ska hanteras. Många frågar sig hur verksamheten kan effektiviseras för att till exempel ställa om till grön produktion eller attrahera nya kunder. Hur arbetar man med frågorna och hur kan man formalisera och skapa verktyg för sitt arbete? Det är här Ola Larses kommer in i bilden. Som konsult hjälper han dagligen verksamheter att bryta ned sina mål, omvandla dem till ett arbetsflöde och implementera processtöd. 

Ola 1

Pålitlighet, säkerhet och kostnadseffektivitet

– När man organiserar arbetet med hjälp av ett systemverktyg så tvingas man in i en mall, man måste välja A eller B. Det går inte att vara flummig utan man måste ta beslut om exakt hur man ska jobba. På så sätt kan verksamheten nå längre, arbetet bli effektivare och i slutänden ökar lönsamheten, säger han och förtydligar: 

– Målet är helt enkelt att i slutändan, via ett bra systemarbete, skapa en säker, pålitlig och kostnadseffektiv produkt eller tjänst. 

Så länge Ola kan minnas har han varit intresserad av komplex problemlösning. Faktum är att han lade grunden till sin nuvarande karriär redan i tonåren – utan att veta om det – när han och hans vänner spelade olika roll- och konfliktspel.

– Vi kunde spela i timmar. Det handlade om att lösa olika utmaningar, men även om att samarbeta och att engagera sig socialt för att vinna fördelar. Mitt arbete idag kräver mycket av båda delarna, mycket människokännedom och förståelse för organisatoriska frågeställningar, säger Ola och berättar om resan från brädspel till system engineering.

Efter gymnasiet läste han teknisk fysik och ekonomi vid Uppsala Universitet och tog sin ingengörsexamen 2001. Därefter blev han industridoktorand på Scania genom KTH och det var då karriären tog fart. 

– Mitt forskningsprojekt behandlade arkitektur i pålitliga styrsystem. Redan då, när jag började på Scania, såg vi behovet av att hålla ordning på, och systematisera utvecklingsarbetet, samt själva systemet i sig. 

Vid den tiden fanns inga färdiga verktyg och processer, Ola byggde strukturerna från grunden. Och det fortsatte han med. Först på Scania, sedan på Flir systems och därefter gick han vidare till DeLaval där han ledde arbetet med att definiera och implementera DeLavals globala utvecklingsmetoder. Det var då han kom i kontakt med systemverktyget Polarion för första gången, via konsultföretaget Taipuva.

– Jag implementerade Polarion i DeLavals verksamhet. Innan dess hade jag aldrig sett ett så välutvecklat verktyg. 

Framtiden inom system engineering

Ola hade mycket kontakt med Taipuvas huvudkontor i Finland och på den vägen är det. Idag har han varit knuten till Taipuva i fem år och framtiden ser ut att bjuda på många nya utmaningar inom hans expertområde. 

– Komplexiteten ökar hela tiden men framförallt ser vi idag helt nya nivåer av otroliga mängder data. Det finns ett gigantiskt behov av att förstå vad man bygger in i sina olika system, för att kunna spåra och hantera det, säger Ola och betonar att komplexiteten är enorm, liksom riskerna, och för att bli en vinnare i det här skiftet behövs effektiva systemstöd. Ett arbete som delvis påminner om att spela strategispel. 

– Att spela roll- och konfliktspel handlar om att analysera regler och försöka överlista dem. Systemarbetet fungerar likadant, det handlar om att förstå hur världen fungerar och utnyttja det till sin fördel. 

Website Design: Bermuda