Ju fler funktioner som adderas till en produkt, desto fler faktorer behöver kontrolleras och säkras utifrån potentiella säkerhetsrisker. Det är enkelt matematik för en tillverkare. Funktioner som har innoverat bilmarknaden – softwaresystem, assisterad körning och förarlösa bilar – har därför också inneburit en av bilbranschens största utmaningar hittills när det kommer till processhantering.

Baksidan med snabb utveckling i en bransch är svårigheten för statiska processer och system för projekthantering att hålla samma takt. De framrusande innovationerna inom bilmarknaden har därför lett till stora behov av säkerhetsregleringar och standarder för att kunna kontrollera hur de nya systemen påverkar slutprodukten.

År 2018 presenterades en revision av ISO 26262 – den internationella standarden för funktionssäkerhet i elektroniska/elektriska system som installeras i bilar, som först etablerades år 2011. För aktörer inom biltillverkning innebär det högt ställda krav på att ha full kontroll över de processer som säkerställer kvalitet, säkerhet och prestanda under tillverkningen.  

Att bli granskad för efterlevnaden av standarder och regleringar innebär för de flesta aktörer stor åtgång av resurser i form av tid och effektivitet för att få all dokumentation på plats. I efterhand. Men i och med de nya kraven för funktionssäkerhet enligt ISO 26262 har många aktörer inom bilbranschen insett behovet av effektiva system som kan hantera projekten och underlätta kontrollarbetet, som säkerställer att produktionen uppfyller alla standarder och krav under processens gång.

Med Polarion är det möjligt. Processhanteringsverktyget Polarion är framtaget för användare som vill arbeta proaktivt. Syftet med de ISO:standarder som tas fram kring säkerhet är inte att nå ett antal mål, utan att initiera ett genomgripande sätt att arbeta med kontinuerlig kontroll över säkerhet, prestanda och kvalitet.Genom att integrera Polarion i arbetet dokumenteras och kontrolleras alla delar i en process naturligt, där det är lätt att följa produkten genom hela kedjan. Det kräver mindre resurser, ger större effektivitet och framförallt – en säkrare produktion.

Arbetar du på ett företag som insett fördelarna av att arbeta proaktivt med processhantering? Kontakta oss idag för en introduktion!