Ju fler funktioner som adderas till en produkt, desto fler faktorer behöver kontrolleras och säkras utifrån potentiella säkerhetsrisker. Det är enkelt matematik för en tillverkare. Funktioner som har innoverat bilmarknaden – softwaresystem, assisterad körning och förarlösa bilar – har därför också inneburit en av bilbranschens största utmaningar hittills när det kommer till processhantering.

Baksidan med snabb utveckling i en bransch är svårigheten för statiska processer och system för projekthantering att hålla samma takt. De framrusande innovationerna inom bilmarknaden har därför lett till stora behov av säkerhetsregleringar och standarder för att kunna kontrollera hur de nya systemen påverkar slutprodukten.

 

taipuva