Han brukar likna sitt jobb vid en dirigents eller musikers uppträdande. Att spela på en scen och ha total närvaro och fånga en publik. Det är en intuitiv känsla där man jobbar på så många olika nivåer samtidigt, det känner han igen både när han själv står och spelar i ett band eller jobbar med kravhantering. 

– När jag spelar är det publikens upplevelse som är det viktigaste, att det ska blir bra, samma känsla får jag när jag till exempel ska skriva en serie krav, förstår mottagaren vad jag menar här? Når jag fram?

Andreas erfarenhet, i kombination med en teoretisk grund och ett genuint intresse för människor är hans recept för att lyckas. Han har lett komplexa produktutvecklingsprojekt och organisationsprocesser i över 15 år. I ett projekt är det han som ser helheten, får organisationen att organisera sig på ett effektivt sätt, ser till att dokumentationen blir rätt, och att kravhanteringen sköts enligt de krav som finns för respektive bransch. Resultatet? En produkt eller tjänst som når marknadsfönstret.

Andreas hjälper organisationer att få ordning på sin produktutveckling, ofta handlar det om att skapa en starkare styrning och förståelse. När alla jobbar med sitt är det lätt att hamna i silos-tänket, men med en kravspec framför ögonen börjar man naturligt samarbeta över avdelningsgränserna. 

– Med rätt stöd och att genom att använda deras egna ord är det inte så svårt. Jag ser till att de får rätt stöd och kunskap om Polarion, och hur man skriver krav. Det är bara att börja, det blir mest effektivt. Verktyget river ner silos och det är kul att se! 

Kravhantering är en nödvändighet om en produkt ska nå ut till slutkonsument. Kravhantering handlar om tester, granskning och godkännande. Andreas upplever att de kunder han möter kämpar med att olika avdelningar jobbar på olika sätt, det är svårt att ha insyn i vad de andra gör. Kraven på spårbarhet, dubbeljobb och problem med testning är ofta en källa till frustration, det tar tid och blir dyrt. 

– De som ansvarar för produkterna och organisationen, behöver engagera sig och fullfölja organisationsförändringen som behövs för att möjliggöra bra kravhantering. Annars riskerar man att förlora hela investeringen eller till och med förvärra situationen. Gör det rätt från början, annars kan du lika gärna strunta i det. Engagera organisationen att lyckas med det här! Att få till ett vettigt system från början är en förutsättning för att jobba med produktutveckling på allvar.

Polarion – ta kontroll

Få ett övergripande perspektiv, spårbarhet och transparens på all produktutveckling och projektinformation. Allting formas kring det som byggs samtidigt som man skyddar integritet och efterlevnad.

 

Lyssna och förstå – se helheten

När Andreas upptäckte den gren inom ingenjörsyrket som jobbar med helheten förstod han att hittat rätt. Att skapa ordning och struktur i komplexa situationer är hans expertis, vilket är nödvändigt, i en produktutvecklingsprocess kan det lätt bli en lista på 1000 krav som måste struktureras och dokumenteras på ett sätt som gör det enkelt att hantera. Anledningen att sätta in just mig i ett processutvecklingsprojekt är att jag ser till att man tar reda på vad man faktiskt behöver ha koll på, hur man strukturerar det och sen får verktyget (d.v.s. Polarion) att stödja precis det.

– När jag kommer in i ett företag som har de här utmaningarna, går mycket av min tid initialt att förstå, ställa frågor och lyssna. Det är mycket tankekraft som går åt till att sätta upp en informationsmodell. Jag startkonfigurerar Polarion så att den är skräddarsydd efter just det företaget. Man måste hela tiden tänka steget längre, vilka behov kan komma längre fram? 

Därför måste du ha koll på konsumenternas feedback loop

En bransch Andreas jobbat mycket med är medtech. Förutom de regulatoriska krav som ställs på produktutvecklingen, så måste du säkerställa att du kan hantera kommunikation eller feedback från slutanvändaren eller marknaden. Det kan gälla allt från allvarliga fel som påverkar säkerheten, till att en knapp ska byta färg. I Polarion är det lätt att ta hand om det, produkter är ändringsbara, under tiden som den utvecklas samt när den redan nått marknaden. Det ger en direkt marknadsfördel, att du snabbt kan ställa om och uppdatera en produkt, tack vare ett bra kravhanteringsverktyg som är rätt konfigurerat.

– Om du ska ha en chans på marknaden så måste du vara snabbfotad. Världen ändrar sig allt snabbare, det kräver ett flexibelt och enkelt system såsom Polarion. Att få möjligheten att guida till ett arbetssätt som är effektivt, gör att människor mår bättre när allt är tydligt och korrekt. Det är en vinst för mig och det är människorna som åstadkommer resultat, avslutar Andreas. 

Kontakta Oss!

  • Taipuva uses the information you provide to us to contact you about our relevant content, products, and services. You may unsubscribe from these communications at any time. For more information, check out our Privacy Policy.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Website Design: Bermuda