“Jag vill att våra kunder ska bli bättre på det de gör – jag säljer idén om att det finns ett smartare sätt att arbeta”

Även om Tord Ringenhall är VD på Taipuva ser han sig själv som säljare och en möjliggörare. Han vill att Taipuva ska vara en självklar partner, och fokusera på att göra det kunden behöver, inte det de ber om. Målet är att kunderna ska bli bättre på det de gör, få kunskaper och utveckla sin förmåga att jobba strukturerat. Kunderna är från väldigt olika branscher men har en sak gemensamt: strukturen i information. 

image
Tord Ringenhall
Photo: Martin Öberg https://martinoberg.se/

Tord gillar när det går fort, och hans passion för racing har smittat av sig på hans jobb som VD på Taipuva. Att vara snabb, effektiv och ständigt i rörelse är viktigt för honom. Förändring och att förenkla processer går som en röd tråd genom hela hans yrkesliv.

– När jag ser tillbaka på min karriär, kan jag se att jag har byggt en verktygslåda, med fokus på att alltid jobba smartare och återanvända det man kan. I alla projekt oavsett bransch möts man av liknande utmaningar. Det vi gör på Taipuva är att hitta rätt sätt att arbeta med krav på flera nivåer. Bygger man en struktur, kan man sedan återanvända det i andra projekt. Jag skulle tro att 60-90% av jobbet på en kund går att applicera på nästa. 

Inom produktutveckling är det lätt att springa på lösningar direkt i en utvecklingsfas. Det Taipuva hjälper till med är att strukturera behov och lösningar, eftersom många har svårt att klara det på egen hand. Det krävs att man lägger tid i början och fokuserar på vad man vill åstadkomma, den tiden får man igen i ökad effektivitet och om ändringar sker på vägen. Den här metodiken går att applicera på många olika branscher. 

– Den här veckan har jag haft möte med industriföretag, byggföretag, sjukhus, vaccinföretag och tågbolag, gemensamt för dem är att alla behöver struktur i information. Vad behöver man skapa och vad kan man återanvända? Mängden krav gör det komplext, vilket gör att man måste hitta ett gemensamt tankesätt och mål, men även hitta lösningar för hur data som genereras av en avdelning kan vara användbar för en annan avdelning till exempel, säger Tord.

Från ekonomistudent till systemingenjör
Tord flyttade från Jämtland så fort han fick körkort, och trodde att han skulle bli ekonom en dag. Men under sina ekonomistudier i Umeå upptäckte han att hans sätt att tänka inte passade in så bra.

– Jag blev inte utmanad av det. Det var för mycket färdiga modeller och inget utrymme för att tänka själv. Det passade inte mig som person. Därför bytte jag inriktning. Eftersom jag alltid haft lätt för matte, natur och fysik så sökte jag mig till det området. För att få en stabil grund och allmänbildning, pluggade jag teknisk fysik, vilket har gett mig en förmåga att se problemlösning på ett annat sätt. Jag fokuserade på hur system fungerar i stort, och blev systemingenjör. 

Under sin karriär har han stött på vad som händer när man inte har en välfungerande struktur och delar data mellan avdelningar. Redan 2004 hade han en idé för att skapa ett system för att hjälpa säljarna att sälja rätt saker, ge dem guidning för att sen återanvända den datan. 

– Jag upptäckte att det ofta tappades något på vägen, min roll på det företaget var att ta hand om det som inte fungerade när anläggningen väl var i drift. Så tankarna på att det måste finnas ett sätt att göra det här mer effektivt föddes redan då. Hur får man avdelningar att dela data och börja kommunicera med varandra på ett strukturerat sätt? Då kanske man upptäcker felen tidigare? Att återanvända det man kan och fokusera på det som är nytt har följt med mig sedan dess.

Taipuva som partner utvecklar kundens förmåga
Tack vare en gammal kollega fick han upp ögonen för Taipuva och började som konsult. Snabbt kom behovet av en filial i Sverige och Tord tog på sig VD-rollen från start. Hans mål för Taipuva är tydligt:

– I den här branschen är det vanligt att göra punktinsatser som konsult, vi vill tänka mer långsiktigt och vara mer som en partner som ger företag förmågan att driva sin affär effektivt. Våra kunder förstår och värdesätter att de nu har en struktur för att skapa produkter till rätt kvalitet och inom tidsramen. Vi vill jobba med de kunder som leder utvecklingen i sin bransch, de som tänker bortom lagkrav utan tänker mer på syftet. För det är ju så att när branschen inte levererar på säkerhet, då kommer det leda till lagkrav och regelverk som justerar detta. Här kan vi vara en trygg partner som kan guida kunden att jobba mer proaktivt, avslutar Tord.

Website Design: Bermuda