“Jag vill jobba med kunder som uppskattar det värde vi skapar för deras verksamhet, och att de ser oss som partner”

Petri Näppi är medgrundare till Taipuva, här berättar han om hur allt började, hur han ser på framgång och vikten av att jobba agilt. Samt en fiskeberättelse som gick till historien.

– Jag träffade Pasi när vi jobbade på samma företag för 15 år sedan, då var vi båda nya på Polarion och jag jobbade som Quality Engineer. Efter det provade jag mina vingar som entreprenör inom ett helt annat område, det var svårt och jag lärde mig att ska man lyckas som entreprenör behöver man misslyckas och göra om, eller ha extremt mycket tur. Man behöver även ett stort nätverk, du kan och ska inte göra allting själv. Pasi frågade mig om jag inte ville göra något tillsammans i Polarion, med våra gemensamma krafter skulle vi kunna arbeta med processutveckling i Polarion och ha ett unikt kunderbjudande. På den tiden och även nu, var det ingen som kunde göra den processutvecklingen på det sättet som vi gjorde. Vi har inte heller sett det konceptet någon annanstans. Vi visste att Polarion var ett bra verktyg, så vi bestämde oss för att grunda Taipuva tillsammans, berättar Petri.

Petri leder tech-teamet

När Taipuva såg dagens ljus var det endast dom som erbjöd Polarion i Finland. Taipuva implementerade processer och konfigurerade verktyget Polarion, så att det skulle passa varje kunds verksamhet. Pasi introducerade Polarion till Sandvik, och de använder fortfarande verktyget och är kund hos Taipuva. Taipuva har många kunder inom komplexa branscher med regulatoriska krav, såsom industrin och medtech. Petri är teamledare för tech-teamet. Han är även Solution Architect där han kommer på idéer och koncept för kunder, samtidigt som han är ansvarig för support tjänster, drift, uppdateringar och underhåll, många hattar med andra ord. 

– Taipuva har redan från start haft kompetenta medarbetare, det skulle inte gå om jag inte hade ett bra team runt mig. Mina dagar ser väldigt olika ut och det är viktigt att prioritera rätt, det är en av mina största utmaningar i vardagen. Man måste även kunna hantera de olika målsättningarna för kunder, medarbetare och ägarna. Det måste gå hand i hand och gå i linje med varandra, och så har det varit hittills och förhoppningsvis fortsätter det så. Om medarbetarna utvecklas, mår bra och skapar värde, så gynnar det kunden, vilket gynnar bolaget. Jag är stolt över att vi har en people first-kultur här på Taipuva.

Framgång enligt Taipuva

Taipuvas framgångar har lett till att de kan välja vilka branscher eller industrier de vill fokusera på, något som både kund och Taipuva tjänar på.

– Framgång för oss betyder att vi kan utveckla oss själva och våra kunder. Jag vill jobba med kunder som uppskattar det värde vi skapar för deras verksamhet, och att de ser oss som partner. Det utvecklar oss som företag, så båda vinner på det. För min egen del betyder framgång att ha friheten att göra saker du verkligen uppskattar, utan att det inskränker på privatlivet, säger Petri. 

Taipuva är ett agilt företag, små nog att kunna vara flexibla, men stora nog för att ha flera olika kompetenser internt, alla medarbetare är erfarna med sina specifika nyckelkompetenser, så de kompletterar varandra bra. 

– Från mitt perspektiv så är vi bra på att lyssna på både medarbetare och kunder, det gör att vi fångar in många insikter som vi gärna delar med oss av. Vi jobbar ständigt med att försöka förutse vad som kommer påverka framtiden, och förbereda våra kunder inför förändringar som kommer påverka deras verksamhet. Det kan vara allt ifrån nya lagar, standarder eller krav. Ofta är vi bryggan mellan olika avdelningar på ett företag, därför kan vi komma med rekommendationer på lösningar som en annan avdelning på företaget precis implementerat.  

En dynamisk arbetsplats

Taipuva-kulturen beskriver Petri som laid-back, ett team som fokuserar på att jobba tillsammans och göra kunden nöjd, det är icke-hierarkiskt och Taipuva är i ständig förändring. Det är en dynamisk arbetsplats som präglas av mottot: Vad kan vi göra bättre? Är det något de lärt sig från deras kunder är det att jobba agilt. Petri ser stora möjligheter för tillväxt i både Sverige, Finland och Danmark.

– Vi ser hela tiden över nya möjligheter att växa. Både i de länder vi verkar, men också inom nya branscher. Vi måste bli mer skalbara när det kommer till våra tjänster, tjänster som är lätta att kopiera och implementera för våra kunder, säger Petri.

Systems engineering i en komplex värld

Petri förutspår att produkter kommer blir alltmer komplexa, och det kommer ställas allt högre krav på produktsäkerhet och hållbarhet till exempel, då blir systems engineering lösningen för att klara alla de regulatoriska krav och lagar som klubbas. 

När Petri inte tillbringar tid på Taipuvas kontor, åker han gärna på fisketurer.

– Jag var och fiskade lax i Kalix för några dagar sedan. Vi höll på i sex dagar utan att få någon lax. Du måste experimentera och räkna ut var fisken kommer vara, vad kommer den att hugga på och vilken tidpunkt som är bäst? Du behöver vara förberedd och förutse, det är mycket likt det jag håller på med om dagarna på jobbet. Problemlösning och experimenterande. Det är extremt frustrerande ibland, men när alla beräkningarna stämmer och du får napp, då är du i himlen.

Website Design: Bermuda