Under Nordic Polarion Days får våra kunder och användare ett forum där de kan dela med sig av sina erfarenheter av Taipuva och Polarion. Här möts alla som har ett intresse av att effektivisera sitt arbete inom komplex produkt- och mjukvaruutveckling. Den 26:e och 27:e april samlades deltagarna i Finlandshuset i Stockholm för två dagar av föreläsningar, kundcase, nätverkande och träningstillfällen i Polarion. 

Produktutveckling blir alltmer komplex

I en värld där produkter blir alltmer komplexa och teamen växer, är konsten att effektivisera och förenkla komplexitet en prioriterad fråga hos många bolag. Polarion Days är ett unikt tillfälle för de som jobbar inom systems engineering och produktutveckling, att dela med sig av sina erfarenheter och inspirera varandra. Förra året sågs vi digitalt, därför är vi så glada att så många deltagare tog chansen att ses i verkligheten.

Höjdpunkter från Polarion days

Första dagen av Polarion Days fick vi en inblick i kundcase från olika branscher, med en gemensam nämnare – att jobba strukturerat i en hårt reglerad bransch.

Nyheter från Polarion

Den senaste uppdateringen av Polarion (22R1) fokuserar på agil systems engineering som möjliggör skalbarhet och funktionalitet. Förbättringar i integrationer med andra program gör det enklare för dig som jobbar i Polarion att sömlöst kunna arbeta utan att lämna din kontext. Som med all produktutveckling är kundfeedback viktigt och Polarion lever som de lär, en nyhet som varit speciellt efterfrågat från kunderna är license monitoring.

Produktutveckling sker ofta i molnet, vilket ställer höga krav när det kommer till den mängd data som måste hanteras. Polarion har lösningar som även innefattar säkerhet, spårbarhet, integration och att allt är länkat i samma system. 

Den nya ISO-standarden om cybersäkerhet och TARA 

Ola Larses, Lead Consultant på Taipuva berättade om hur viktigt det är att förstå risker genom att förutse scenarion för att skydda produktsäkerheten. Med den nya ISO-standarden (ISO/SAE 214 34) inom fordonsindustrin krävs det att man har en byggt ett system för att kunna hantera cybersäkerhet, för att se potentiella risker genom hela produktens livscykel. TARA (threat analysis and risk assessment) är ett verktyg för just detta, och en nyckelfaktor när man ska analysera risker för cyberattacker. 

Att jobba med varianter

Envirotainer verkar i två branscher som är tungt reglerade, flygindustrin och läkemedelsindustrin. Dan Mattsson, Head of Technical Product Management på Envirotainer delade med sig av sina erfarenheter i Polarion och hur de använt Polarion för att arbeta med produkt varianter när det kommer till komplicerade projekt. Hans bästa tips är att begränsa antalet varianter. 

Taipuva hjälper dig att hitta ett strukturerat arbetssätt

Syftet med Polarion Days är att du som jobbar med komplicerade projekt eller  produktutveckling ska få ta del av erfarenheter från andra branscher med liknande utmaningar. Att inte bara fokusera på att följa regulatoriska krav, utan använda er av den informationen och omvandla det till en konkurrensfördel.

Taipuva vill vara din partner och stöd för att du självständigt ska utveckla din förmåga att jobba strukturerat. Vår vision är att göra det enklare för dig och din organisation att jobba smartare, inte hårdare. Med hjälp av våra smarta metoder och verktyg kan du effektivisera dina R&D-processer på ett sätt som sparar både tid och kostnad – så att du kan leverera bättre produkter på kortare tid. 

Tack alla deltagare för intressanta samtal och insikter. Vi ses nästa år!


Website Design: Bermuda