Kundfeedback ligger till grund för Polarions senaste uppdateringar

Zdenek berättade om olika områden som Polarion har utvecklat den senaste tiden, bland annat om ett ekosystem som möjliggör utveckling och spårbarhet, utan att du behöver lämna din kontext. License monitoring var den mest efterfrågade funktionen från Polarions användare, och nu finns den funktionen i senaste uppdateringen. Prestandan höjs så det går snabbare och Polarion har lagt fokus på agil systems engineering som möjliggör skalbarhet och funktionalitet. Polarion har väldigt engagerade användare som ger kontinuerlig feedback, vilket  ligger till grund för många av de uppdateringar som vi nu ser i Polarion.

När produkter blir alltmer komplexa och teamen växer, krävs det att ha en smart lösning för flexibilitet och skalbarhet. Polarion löser företags utmaningar när det kommer till spårbarhet, något som är viktigt när det kommer till hårt reglerade branscher som till exempel fordonsindustrin, läkemedelsindustrin och flygindustrin. 

Snabbare och mer komplex utveckling

Zdenek förklarar att när utvecklingen sker allt snabbare i de flesta branscher, är det lätt att tappa fokus, därför behövs Polarion för att kunna gå tillbaka, felsöka och se till att man är på rätt spår. I de regulatoriska branscherna finns det även krav på att hämta ut information under vägen till myndigheter bland annat, och det möjliggör Polarion på ett enkelt sätt.

– Det finns många olika branscher där Polarion är relevant eftersom det går att anpassa till väldigt specifika behov och processer. Den gemensamma nämnaren för alla branscher som behöver Polarion är branscher med krav på spårbarhet, stöd för agilt arbete, och att kunna erbjuda end-to-end bevisföring för alla berörda team. Allt detta får man med Polarion, säger Zdenek.

Polarion ett verktyg som går lätt att implementera och starta upp, till en början kanske man inte använder alla funktioner, men verktyget är lätt att skala upp med och anpassa helt efter företagets förutsättningar. Alla team kan samarbeta effektivt och kommunicera direkt i verktyget. 

Polarions senaste uppdatering i korthet

Den senaste uppdateringen av Polarion (22R1) fokuserar på agil systems engineering som möjliggör skalbarhet och funktionalitet. Förbättringar i integrationer med andra program gör det enklare för dig som jobbar i Polarion att sömlöst kunna arbeta utan att lämna din kontext. Som med all produktutveckling är kundfeedback viktigt och Polarion lever som de lär, en nyhet som varit speciellt efterfrågat från kunderna är license monitoring.

Produktutveckling sker ofta i molnet, vilket ställer höga krav när det kommer till den mängd data som måste hanteras. Polarion har lösningar som även innefattar säkerhet, spårbarhet, integration och att allt är länkat i samma system. 

Website Design: Bermuda