Arsham Mazaheri om riskhantering och beslutsfattande under osäkerhet

Du ska inte måla fan på väggen. Så sa man förr i tiden när någon oroade sig för vad som kunde hända i framtiden. Idag är det Arsham Mazaheris expertområde: att måla upp scenarion kring vad som kan gå fel, bedöma riskerna och parera dem. Egenskapen har tagit honom långt. Nu hjälper han Taipuvas kunder att nå ännu längre. 

Samhället förändras i allt snabbare takt och idag finns det i princip inga branscher eller samhällssektorer som inte påverkas av faktorer som globalisering, digitalisering, klimatförändringar och samhällets allt större komplexitet där system och infrastrukturer ofta byggs samman. Förändringarna medför mycket gott med även nya risker. Ena dagen kan det vara en pandemi som skapar en kris, nästa gång triggas oro av något helt annat. 

 

Arsham

Inom processindustrin kan det handla om en ny standard eller nya trygghets- eller säkerhetskrav som tillverkande företag behöver leva upp till. För att förutse, hantera och minimera dyra eller tidskrävande effekter av ett sådant scenario krävs erfarenhet av riskhantering. Något som riskkonsult Arsham Mazaheris har. Som expert på risk management jobbar han huvudsakligen tillsammans med verksamheterna för att hitta effektiva processer med strukturer och tillvägagångssätt för att identifiera, analysera och hantera de risker som finns i verksamheten. 

–  Jag gör riskbedömningar för att identifiera hot, kvantifiera sannolikheten för att det inträffar och för att bedöma konsekvenserna om hotet realiseras. Det gäller att i förväg bedöma information och baserat på det definiera och bedöma vilka åtgärder som bör vidtas. Antingen för att minska sannolikheten, eller konsekvensen av de definierade hoten, förklarar Arsham Mazaheri och pekar på fördelarna:

– På Taipuva arbetar vi som ett team, var och en är experter inom ett specifikt område och vår gemensamma, samlade och mångsidiga erfarenhet bidrar med stor effektivitet för våra klienter. Kostnadsbesparingarna som vi åstadkommer är en biprodukt av effektivitet i sig; men dessutom och särskilt, genom att utföra riskbedömning och riskhantering, kan man förutsäga och undvika eller mildra dyra oönskade händelser, och med det utföra ytterligare en omgång av kostnadsbesparingar, både i sin process och i drift, utöver den implementerade effektiviteten.

Arsham Mazaheri beskriver sig själv som en konservativ person som alltid målat upp alternativa scenarion och skapat reservplaner. Det har varit hans sätt att hantera verkligheten och försöka förutse och styra sin framtid.

– Jag var aldrig särskilt bra på att hantera kriser men det stod tidigt klart för mig att jag behövde bli bättre på det om jag skulle överleva i den här världen.

Mot den bakgrunden, och det faktum att han föddes i Iran under Iran-Irak-kriget tidigt 80-tal, är det lätt att förstå varför Arsham började studera krishantering. Grunden till sin nuvarande karriär lade han vid Irans Tekniska Universitet, Sharif University of Technology, där han läste till civilingenjör i början av 2000-talet. Därefter tog han en masterexamen vid Högskolan i Borås, läste vidare i London och doktorerade slutligen inom risk management vid Aalto University i Helsingfors 2017.

– Min doktorsavhandling handlade i grunden om att utveckla en riskhanteringsmodell för beslutsfattare. Allt för att de ska kunna fatta riskreducerande beslut genom att ta hänsyn till osäkerheten i tillgänglig data och därmed till de uppnådda resultat som de har i riskbedömningen. 

Och på den vägen är det. Ashrams huvudområde inom riskhantering är fortfarande ”beslutsfattande under osäkerhet” och han har ingått i otaliga projekt sedan examen, både som anställd och konsult. Bland annat bidrog han under sju år till studier inom riskhantering och riskbedömning för sjöfartsindustrin och dess miljöpåverkan. 

Som konsult vid Taipuva är hans motto, “det är bättre att komma i tid och hålla budget med önskad kvalitet än att inte göra det”. 

– Förutom konsultation kring Application Lifecycle Management och kravhantering, samt allmän konfiguration av Taipuvas processhanteringssystem Polarion, så hjälper jag våra kunder med riskhantering i deras processer närhelst det behövs och efterfrågas – eller när jag finner lämpligt.

Website Design: Bermuda