Idag kan bilarna vi kör alltmer likställas med smarta enheter. De utrustas med smarta tekniska system som kopplas upp mot externa enheter och ansluts till allmänna nätverk. Digitaliserade bilar är onekligen framtiden, men i takt med utvecklingen ökar också risken för cyberattacker, när hackers får allt fler vägar in i bilens system. I förlängningen är det ett säkerhetshot mot passageraren.

Det är en stor utmaning för bilindustrin att hålla jämna steg med den avancerade teknologi som ligger bakom dagens snabbt växande cyberhot. Cybersäkerhet för bilar är en relativt ny fråga, där inga specifika regleringar inom industrin existerat framt tills nu. Den efterlängtade certifieringen för cybersäkerhet i bilar, ISO/SAE 21434, presenterades första gången år 2018 och träder nu efter tre års förberedelser i kraft.

Certifieringen ställer krav på ett heltäckande arbetssätt för cybersäkerhet inom bilindustrin – med etablerade riktlinjer, processer och verktyg för att framåt kunna erbjuda cybersäkra fordon. Nu pågår ett stort arbete för alla berörda aktörer med att bygga upp hållbara processer och strukturer för att nå dit. När den träder i kraft blir cybersäkerhet en hygienfaktor för att överhuvudtaget vara en aktuell aktör på marknaden.

Att bygga upp strukturer och processer från noll innebär många utmaningar. Men att använda sig av ett och samma verktyg för göra det är en enorm fördel. Polarion är ett verktyg där alla processer hanteras sida vid sida i en integrerad plattform. Det är ett smart sätt för att jobba proaktivt och få övergripande kontroll över hur olika delar av produktionen är sammanlänkade under hela processen. Företaget får naturlig dokumentation av projekten och kan återanvända information från ett projekt till ett annat.

Polarion används i ett flertal olika branscher och har visat sig mycket användbart för processer som rör just smart teknik. Cybersäkerhet kommer att vara en komplex fråga att hantera under en lång tid framöver – men med Polarion blir det lite lättare. 

Arbetar du på ett företag som är i uppstarten av att etablera processhanteringssystem? Kontakta oss idag för en introduktion!