Under Taipuva Polarion Days 2024 utforskades en mängd olika teman, alltifrån hur man integrerar digitala verktyg på ett helhetsperspektiv och navigerar i det ständigt föränderliga cybersäkerhetslandskapet, till att använda AI för kravhantering och regelefterlevnad. Många praktiska exempel presenterades för att illustrera Polarions mångsidighet och möjligheter, vilket förhoppningsvis inspirerade till kreativitet och innovation bland deltagarna.

En explosion av komplexitet

Taipuva Polarion Days 2024 inleddes med öppningsanföranden från VD Tord Ringenhall som presenterade dagens agenda och den övergripande målsättningen för konferensen. Efter detta tog Jiri Jandl från Siemens Digital Industries Software vid och diskuterade olika Polarion-strategier för 2024. Jandl betonade bland annat vikten av att utnyttja komplexitet som en konkurrensfördel: 

DSC6660

– Mjukvara får en allt större betydelse för produkterna. Vi märker en kraftig ökning av komplexitet inom alla branscher. Vissa ser det som negativt, men vi anser att det bör utnyttjas som en konkurrensfördel.

-Jiri Jandl

Compliance och en förändrad företagskultur

Dan Mattsson, Head of Technical Product Management på Envirotainer, berättade om vikten av spårbarhet inom reglerade branscher och lyfte särskilt fram Polarions roll för att säkerställa efterlevnad av regler. Han beskrev också olika utmaningar som Envirotainer står inför, såsom snabb tillväxt och olika begränsningar, samt övergången från en företagskultur som fokuserar på mekanik till en som fokuserar på mjukvara. Dessutom betonade han vikten av att spåra externa krav över olika avdelningar på Envirotainer – och Polarions bidrag till att underlätta verifiering, riskhantering och säkerhetssystem. När han tillfrågades om hanteringen av de kulturella förändringarna inom företaget svarade Dan:

DSC7951

– Vi har ännu inte nått dit, men vi rör oss framåt. Att ha ett integrerat system har sina fördelar, och att låta människor välja sina verktyg är till hjälp. Det kommer att ta tid, förändring är ganska knepigt.

Dan Mattsson

Kraften i att samarbeta

Kimmo Frondelius från det finska företaget Innokas, en ledande tillverkningspartner av medicinteknisk utrustning, betonade i sin presentation vikten av samarbete, särskilt inom produktutvecklingsprocesser. När det gäller att uppfylla regler och krav på olika marknader, framhävde Kimmo fördelarna med att använda Polarion i samarbetsprojekt, samt betydelsen av att länka dokument och använda elektroniska signaturer. Han delade även med sig av sina bästa arbetssätt för att komma igång med arbete i Polarion:

DSC7335 1

– Inled med en Polarion-kickoff där ni kommer överens hur man ska använda mallar men även arbetsrutiner och roller såsom dokumentägare, användare, granskare och godkännare. 

Kimmo Frondelius

Därefter delade Andrea Lundkvist från Taipuva med sig av sina insikter från sin långa erfarenhet som Polarion super-user. Hon passade på att ge åhörarna ett värdefullt råd:

DSC7235

– Att införa en projektplan kan öka framstegen, men införandet av nya verktyg som Polarion får oss ofta att ompröva våra processer och rutiner, vilket leder till förbättringar. Därför är det avgörande att granska processerna redan tidigt i projektplaneringen, och säkerställa att dessa är i linje med verktygets implementering. Har man detta i åtanke kan både implementeringen och effektiviteten av Polarion förbättras.

Andrea Lundkvist

Utmaningar med spårbarhet

När det var dags för talarna från Taipuva, där Ola Larses, Carl-Philip Forss, Tord Ringenhall och Pasi Ahola ingick, diskuterades utmaningar med spårbarhet inom områden som cybersäkerhet och hållbarhet. Det utforskades hur Polarion kan bidra till att skapa effektiva ledningssystem, och Ola demonstrerade dess användning för efterlevnad av ISO 27001. Under Taipuva-sessionen behandlades dessutom olika metoder för riskhantering, inklusive Carl-Philips demonstration av Fault Tree Analysis inom Polarion.

DSC6448 Enhanced NR 1

Dr. Jad El-khoury, grundare och CTO för Lynxwork, diskuterade hantering av data och länkar inom en federerad ingenjörsinstallation och introducerade LynxWork – en plattform specialanpassad för att hantera konfigurationsutmaningar över olika ingenjörsverktyg. Han betonade Polarions roll i att skapa sömlösa spårbarhetslänkar och föreslog lösningar baserade på LynxWorks modularitet och standardgränssnitt.

AI:s potential – och hantering av säkerhetsrisker

Dr. Bernt Andrassy från DRIMCo GmbH utforskade möjligheterna med maskininlärning och generativ AI i kombination med Polarion. Han presenterade en AI-assisterad plattform för RFQ & Tender Management, designad för att optimera budprocesser och öka intäkter. Även om DRIMCo-plattformen befann sig i prototypstadiet, visade den på konkreta affärsfördelar samt potential för en AI-integration med Polarion.

Nästa talare, Jiri Walek från Nextedy, fokuserade på förbättringar av användbarheten och funktionaliteten hos Polarion, särskilt i verkliga implementeringar av Application Lifecycle Management (ALM). Han presenterade Nextedy RISKSHEET, som syftade till att hantera cybersäkerhets- och säkerhetsrisker med användarvänliga funktioner. Han betonade programmets strukturerade datahantering och spårbarhet samt poängterade fördelarna jämfört med mer traditionella, Excel-baserade metoder.

– Det är en omfattande rapport som specificerar sannolikheter från situationer till skador. Den har ett gränssnitt som liknar Excel och är lika lättanvänt, men i bakgrunden skapar vi en riskrapport som du kan justera för att hantera alla typer av data.

Kommande Polarion-release och slutord

Radek Krotil, Senior Polarion Technical Product Manager på Siemens Digital Industry Software, avslöjade lite om den kommande Polarion-releasen i april 2024, med fokus på nya funktioner, förbättrad användarvänlighet och prestandaförbättringar. Under en kaffepaus delade han dessutom med sig av sina tankar om Taipuva Polarion Days 2024:

DSC7799 Enhanced NR

– Evenemang som detta är ovärderliga för både oss och våra kunder. Det ger oss möjlighet att dela med oss av vår kunskap om Polarion men även få en inblick i hur våra kunder använder produkten. Genom att förstå kundernas unika behov kan vi skräddarsy våra lösningar därefter,

Radek Krotil

– För våra kunder rekommenderar jag att de fullt ut omfamnar de nya funktioner som finns tillgängliga och undviker så kallad fragmenterad användning. Det är viktigt att anpassa processer efter verktygets kapacitet för att säkerställa maximal effektivitet. 

I sina avslutande kommentarer lyfte Taipuvas VD Tord Ringenhall åter fram betydelsen av samarbete, återanvändning och spårbarhet för att nå framgång i dagens snabbföränderliga digitala landskap. Han bjöd även på en förhandsvisning av de workshops som var planerade för nästkommande dag, såsom diskussioner kring bästa praxis, utvidgad användning av Polarion och möjligheterna till att implementera AI i plattformen.

DSC7859 Enhanced NR

Till sist delade femtonåriga racingföraren Milla Sjöstrand med sig av sina drömmar om att en dag få köra i Formel 1. Hon berättade också om sin egen resa och betonade betydelsen av samarbete och uthållighet för att ta sig igenom svårigheter. 

Vi ses igen nästa år

Målet med Taipuva Polarion Days 2024 var att erbjuda stöd och inspiration till både enskilda individer, företag och organisationer som arbetar i komplexa miljöer. Vi ville skapa en samlingspunkt där deltagarna kunde få värdefulla insikter, förbättra sina färdigheter och knyta kontakter –  och vi kan med glädje konstatera att vi lyckats. 

Ett stort tack till alla som bidrog till Taipuva Polarion Days 2024. Vi ser fram emot att träffa er alla igen nästa år!

Website Design: Bermuda